Välkommen till Wallinsamfundet

lb banner wallin

 

WallinStartWallinsamfundet är ett litterärt sällskap med säte i Stora Tuna församling i Borlänge. Samfundets uppgift är att verka för bevarandet av psalmdiktaren Johan Olof Wallins minne och för främjandet av författarskap i kristen-humanistisk anda.