Aktuellt

Wallin-samfundet
lärde om – Wallin

STORA TUNA.
Mona Engberg, mångårig ordförande i Wallinsamfundet, fick förnyat förtroende när samfundet höll årsstämma i prostgården i Stora Tuna. Mötet hölls direkt efter söndagsmässan i Stora Tuna kyrka som leddes av Ann-Gerd Jansson och där även kyrkokören medverkade.

Vid årsstämman medverkade Catharina Segerbank, kyrkoherde i Johannes församling i Stockholm, med ett initierat och uppskattat föredrag kring Johan Olof Wallin. Utgångspunkt var hennes bok ”Dödstanken i svensk romantik”, utgiven 1993, där Wallin är en av tre författare som Segerbank ägnat fördjupad uppmärksamhet.

Under samfundets förhandlingar omvaldes Mona Engberg som ordförande. Övriga styrelseledamöter är Anders Litborn, Siv Bjurman, Invrid Badman, Anita Sundmark, Eva Lindskog, Per Anders Kull och Daniel Larsson. Till revisorer utsågs Gunilla Andersson och Åke Eriksson.

wallintext bild
Kyrkoherde Catharina Segerbank höll ett uppskattat föredrag, konstaterade Wallinsamfundets ordförande, Mona Engberg (t.v.) och Erik Dahlstedt, engagerad åhörare.

 

Mässa-Wallinhögtid Stora Tuna Kyrka 26/9

Söndag 26 september Kl. 11.00
Präst: Ann-Gerd Jansson
Musiker: Anita Sundmark
Stora Tuna kammarkör
Karolina Altzar, sång
Joachim Engberg, sång

--------------------------------------------

Efter högmässan samkväm med föredrag.
OBS! Obligatorisk föranmälan till samkvämet Senast 23 september till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Wallinsamfundet Årsmöte 19/9

wallin199Lördag 19 sep kl. 13.00
Samling vid Wallinstenen
Historisk vandring kring Stora Tuna kyrka
Guide AMBJÖRN SVÄRD
Avslutning i Frostbrunnsdalen med ÅRSMÖTE
Ta med egen förtäring eller beställ i serveringen.

Vid regn i Stora Tuna kyrka.

Anmälan: 070-7320561 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Wallins psalmbok uppmärksammas

I år är det 200 år sedan den Wallinska psalmboken gavs ut. Den stadfästes av konungen den 29 januari 1819. Av psalmbokens 500 psalmtexter hade JO Wallin diktat, bearbetat och översatt 286 psalmer!
’Runt om i landet uppmärksammas jubiléet – så också i Dalarna.

I samband med Musik vid helgsmål i Gustafs kyrka lördag den 23 november kommer Wallinsamfundets ordförande Mona Engberg tillsammans med organisten Daniel Larsson, styrelseledamot i samfundet, att framföra ett program med Stora-Tuna-sonen Johan Olof Wallin i centrum.

Mona Engberg kommer att berätta om Wallins levnad och hans arbete med psalmboken. Daniel Larsson leder psalmsången. Kyrkoherden, författaren och musikern Jörgen Dicander medverkar också i programmet.

Mona Engberg och Daniel Larsson har tidigare framfört programmet i Sankt Görans kyrka i Stockholm.

Wallinsamfundet reser till Västerås

Lördagen den 28 september anordnar Wallinsamfundet en resa till Västerås med anledning av Rudbeckiusutställningen och 200-årsminnet av den wallinska psalmboken.

Program:

  • 09.30 Avresa från Hagakyrkan, Borlänge
  • 12.00 Café Malin (namnet efter Rudbeckius hustru)
  • 12.40 Rudbeckius – föredrag och utställning. Domkyrkan
  • 14.15 Lunch i centrala Västerås
  • 15.00 Besök vid Wallins bostad 1816-1818. Domprostgården
  • 16.00 Besök på Wallinkyrkogården
  • 17.00 Den wallinska psalmboken 200 år. Domkyrkan
  • Ca 20.00 Hemkomst

Pris: 350 kr inklusive lunch. Bankgiro 5012-2803

OBS! ANMÄLAN SENAST 24 augusti:

Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 070-732 05 61

Anmälan önskemål om kött- eller fiskrätt till lunchen.
Välkommen!

Högtidligt i Stora Tuna
när Per Harling hyllades

190607 hogtidPer Harling (t.v.) uppvaktad av Wallinsamfundets ordförande Mona Engberg och biskop Mikael Mogren i samband med årets Wallinhögtid.

STORA TUNA. Nationaldagens mässa och Wallinhögtid i Stora Tuna kyrka blev ett välbesökt och storslaget arrangemang med inslag av mycket sång och musik. Mässan leddes av kyrkoherde Per Henriksson Lerström. Biskop Mikael Mogren predikade.

Biskopen, assisterad av Wallinsällskapets ordförande, Mona Engberg, överlämnande en medalj som bevis på valet av 2019: års pristagare. Den långa och varma applåden från kyrkobesökarna som mötte Per Harling kunde inte missförstås; Harlings texter och musik har djup folklig förankring.

I den musikaliska delen av mässan hade valts psalmer och musik med koppling till både Johan Olof Wallin och årets Wallinpristagare. Stora Tuna kammarkör under ledning av Anita Sundmark bjöd på ett välkomponerat sång- och musikprogram med Joachim Engberg som sångsolist och Eva Unosson, violin. Bengt Granstam ackompanjerade på orgel.

Wallindagen fortsatte med kransnedläggning vid Wallinmonumentet. Såväl Stora Tuna församling som Wallinsamfundet hade kransar. Samfundets sekreterare, Anders Litborn, höll tal och inbjöd till kyrkkaffe i prostgården, där Per Harling talade över ämnet ”Vad är en psalm?”

Wallinpriset till Per Harling


Per Harling, Uppsala, får ta emot Wallinpriset på Sveriges nationaldag.

Wallinsamfundets styrelse har beslutat att 2019 års Wallinpris ska tilldelas Per Harling. Priset, 20 000 kr och medalj, delas ut i samband med Wallinhögtiden i Stora Tuna kyrka torsdagen 6 juni, Sveriges nationaldag.

Per Harling som är präst, författare och kompositör har i Svenska kyrkan arbetat med gudstjänstutveckling under olika perioder. Han har också ett förflutet som ungdomspräst vid Stiftsgården i Rättvik.

För en bred allmänhet blev han mycket välkänd och uppskattad som programledare för TV-programmet ”På psalmens vingar” i slutet av 1980-talet samt för ett tiotal TV-2-dokumentärprogram i början av 2000-talet, ”Hela världen sjunger”.

Efter mässan i kyrkan sker kransnedläggelse vid Wallin-monumentet. I samband med efterföljande kyrkkaffe i Stora Tuna prostgård håller Per Harling föredrag.

Wallindagen avslutas med Wallinsamfundets årsmöte.

Mäktig mässa i Gustafs

Mässa i Gustafs
Wallinsamfundets ordförande Mona Engberg tackar biskop emeritus Lars Göran Lönnermark efter hans föredrag om Johan Olof Wallins roll i arbetet med den svenska folkskolan.

Söndagens högmässa (21 oktober) i Gustafs kyrka blev avslutningen på den biskopsvisitation som genomförts av verksamheten i Säterbygdens församling.
Mässan blev en mäktig upplevelse och en viktig markering av mångfalden i församlingens kyrkoliv. Deltagandet från församlingens anställda och ett hundratal församlingsbor blev en kraftfull markering av kyrkans ställning i bygden.

Wallinsamfundet var medarrangör, ansvarigt för programinslaget i samband med den lunch som följde på mässan.

Domprost Susann Senter från Västerås, som lett arbetet under visitationen, höll också predikan, i vilken hon bland annat berörde samhälles viktiga framtidsfrågor som klimatet, barnfattigdomen, problemen med ensamhet och vikten av att kyrkan aktivt tar initiativ till gemenskap i samhället.

Mässan omfattade mycket sång och musik med deltagande av såväl församlingens körer
som av barnkör. De allra yngsta fick till och med en egen programpunkt i mässan. Kyrkoherde Mattias Rådbo ledde gudstjänsten. Bengt-Åke Lindén var körledare.

Vid lunchen i Församlingsgården medverkade biskop emeritus Lars Göran Lönnermark med ett föredrag om psalmdiktaren Johan Olof Wallins pådrivande roll i arbetet med att reformera det svenska skolväsendet.
Avslutningsvis höll domprost Susann Senter en genomgång av sina intryck från visitationen. Församlingens politiker och anställda kommer senare att få en skriftlig rapport från domkapitlets iakttagelser.

Wallinhögtid i Gustafs kyrka

Söndag 21 oktober:
11.00 Visitationsmässa. Wallinhögtid med Wallinsamfundet. Medverkande i mässan är inbjuden föreläsare biskop emeritus och överhovpredikant Lars-Göran Lönnemark. Vidare medverkar domprost Susann Senter, kontraktsadjunkt Mari Jansson, kontraktsprost Ingrid Öberg Hägg, kontraktsadjunkt Anita Ölund, församlingens musiker, präster, diakoner, pedagog, kyrkokörer, barnkör och kyrkoherde Mattias Rådbo.
Efter högtiden i kyrkan blir det samling i Församlingsgården i Gustafs med lunch och föredrag av Lars Göran Lönnemark

Wallinsällskapet på Bergslagsresa

STORA TUNA.

stadra gard
Mona Engberg tillsammans med Anders Litborn och Per-Anders Kull vid Stadra gård.

Några gånger om året gör Wallinsällskapet i Stora-Tuna resor runt om i landet, syftande till att dels sprida kunskap om psalmdiktaren Johan Olof Wallin, dels besöka platser där Wallin verkat under sitt liv. Sommarens resa är just avslutad – den gick till bergslagsorterna Grythyttan och Stadra.

De 37 resedelatagarna åkte först till Grythyttan där sällskapet övervarande högmässan i den intagande kyrkobyggnaden från 1600-talet. Kyrkoherde Lars Göran Lannegård – prästvigd i Stora-Tuna och med sin första tjänst som präst i Älvdalen – tog emot och ledde gudstjänsten. Som avslutning fick Wallinsamfundets ordförande Mona Engberg tillfälle att berätta om Johan Olof Wallin och hans spännande livsverk och koppling också till Bergslagen.

Resan fortsatte till Stadra teater i Gyttorp, där föreställningen ”Flickan i frack” spelades inför en fullsatt salong. Pjäsen var en nyskriven text av Agneta Pleijel, fritt efter Hjalmar Bergmans roman.

I slutet av 1700-talet var Johan Olof Wallin informator på Stadra gård med ansvar för de tre barnen på det anrika bruket. 1999 framförde teatersällskapet ett spel om Wallins liv och det blev förstås en intressant upplevelse för resesällskapet från Dalarna att nu få besöka den välbevarade gården och dess vackra omgivningar.

Jörgen Dicander förgyllde Wallindagen i Stora Tuna

STORA TUNA.

jorgen dicander
Anders Litborn och Mona Engberg fick förnyat förtroende i styrelsen för Wallinsamfundet efter en lyckad Wallindag i Stora Tuna.

Årsmötet med Wallinsamfundet sammanföll i år med pingsthelgen och lockade mycket folk dels till högmässan i Stora Tuna kyrka, dels till samfundets årsmöte i prostgården omedelbart efter högmässan. Författaren och prästen Jörgen Dicanders medverkan vid kyrkkaffet i prostgården med sitt anförande om ”Vad har Ingmar Bergman och Johan Olof Wallin gemensamt?” blev ett bejublat inslag.

Vid högmässan i kyrkan predikade kyrkoherde Per Henriksson Lerström, som dagen till ära bar en 200 år gammal mässhake, Stora Tuna kammarkör sjöng under Anita Sundmarks ledning och Bengt Granstam svarade för orgelackompanjemang.

I samband med kyrkkaffet i prostgården höll Jörgen Dicander, med utgångspunkt från sin nyligen utgivna bok, ”Bergman och Wallin”, ett anförande om sökandet efter den jordiske och himmelske vännen. Anförandet dramatiserades med hjälp av medlemmar ur Wallinsamfundet.

Vid det efterföljande årsmötet med Wallinsamfundet omvaldes Mona Engberg i rollen som ordförande, så också ledamöterna Anders Litborn, Christer Gruhs, Siv Bjurman, Anita Sundmark, Ingrid Badman, Eva Lindskog och Per Anders Kull. Ny medlem i styrelsen blev Daniel Larsson.

Årsmöte med Wallinsamfundet - 20 maj

Wallinsamfundet håller årsmöte söndag 20 maj. Programmet inleds klockan 11.00 med högmässa i Stora Tuna kyrka. Kyrkoherde Per Henriksson Lerström predikar, Stora Tuna kammarkör medverkar under Anita Sundmarks ledning. Bengt Granstam ackompanjerar på orgel.

Vid kyrkkaffet i Prostgården berättar prästen och författaren Jörgen Dicander om vad som förenade Johan Olof Wallin och Ingmar Bergman. Wallindagen avslutas med samfundets årsmöte.

Horace Engdahl läser Wallin!

Tack vare Wallinsamfundets samarbete med Litteraturbanken kan vi erbjuda våra hemsidesbesökare att få lyssna till Horace Engdahl när han läser svenska dikter, bland andra Johan Olof Wallins ”Hwar är den Wän, som öfver allt jag söker?

Lyssna direkt här.

Lyssna här

 


Nya medlemmar är alltid välkomna till samfundet! Anslut dig, du också!

Kontakta samfundets ordförande, Mona Engberg. Telefon och e-postadress här nedan.

Mona Engberg , Borlänge, tel. 070-7320561.
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Wallinsamfundets bankgiro: 5012-2803.

Aktuellt

Wallin-samfundet lärde om – Wallin

Läs mer

 

Mässa-Wallinhögtid Stora Tuna Kyrka 26/9

Läs mer

 

Årsmöte Wallinsamfundet 19/9

Läs mer

 

Wallins psalmbok uppmärksammas

Läs mer

 

Wallinsamfundet reser till Västerås

Läs mer

 

Högtidligt i Stora Tuna när Per Harling hyllades

Läs mer

 

Per Harling ny Wallinpristagare

Läs mer

 

Mäktig mässa i Gustafs

Läs mer

 

Horace Engdahl läser Wallin!

Läs mer