Om oss

Wallinsamfundet är ett litterärt sällskap med säte i Stora Tuna församling i Borlänge. Samfundets uppgift är att verka för bevarandet av psalmdiktaren Johan Olof Wallins minne och för främjandet av författarskap i kristen-humanistisk anda.

Sällskapet grundades den 30 juni 1939 på hundraårsdagen av J. O. Wallins dödsdag.  Initiativtagare var bland andra kontraktsprost Otto Bolling, rektor Petrus Envall, författare Harry Blomberg och doktor Karl Edvard Hällsjö.

Varje år, i samband med årsmötet, ger sällskapet ut en skriftserie.

Vart tredje år delas Wallipriset ut i samband med en högtid i Stora Tuna kyrka.